Element instellen met een protractor

Een "protractor" is een moeilijk woord voor een element instel mal / sjabloon,
deze dient dus om de fouthoek waaronder de naald in de groef staat te minimaliseren.

Doordat (behalve bij een tangentiële arm) de arm van de draaitafel een draaipunt heeft beschrijft hij dus geen rechte lijn maar een (deel van) een cirkel over de plaat.
De naald staat dus niet op elk deel van de plaat perfect recht in de groef, dit noemen we de zogenaamde "fouthoek".

Op elke protractor, element instel mal, staan twee NUL-punten.
Hoe gebruik je die nou?


  1. Om te beginnen plaats je de protractor over de spindel van de draaitafel,
  2. Zet nu de naaldtip op het buitenste punt (voorzichtig!)
  3. Controleer of de cantilever (het staafje waar de naadtip voor op zit) exact evenwijdig loopt aan de strepen op de protractor.
  4. Als dit niet zo is, draai de element boutjes los, en verplaats het element zodat het wel goed staat
  5. Zet nu de naaldtip op het binnenste punt (je moet het plateau met de protractor dus iets verdraaien) en controleer ook hier of de cantilever evenwijdig met de lijntjes loopt.
  6. Staat het element op punt twee naar binnen toe, dan moet het element naar voren verplaatst worden*,
    staat het element naar buiten toe, dan moet het element naar achteren verplaatst worden*.
  7. Het element zit exact goed als op beide punten van de protractor de cantilever evenwijdig loopt aan de lijntjes.
* Bij de meeste draaitafel armen ( headshells) kan het element in de headshell naar voren of achteren verschoven worden, maar er zijn uitzonderingen, bv SME armen, hier wordt de overhang ingesteld aan de armvoet.

Er zijn verschillende soorten protractors, element instel mallen te koop,
zie onze website.

Reacties